TRANSLATION AGENCY SERENADA

14, Universitetska str., (Tourist company "100 Roads"),

Berdyansk City

Zaporozhye region

Ukraine, 71112

 

 

(+38) 050 486-30-00

 

 

serenada.n@ukr.net